Jsem dlužník
Jsem věřitel
Programy FaSST
Spolupráce
oddlužení pohledávky poradenství spolupracovníci
Nezávazná poptávka

Řešíme problémy

Zanechte nám svůj telefon a naši školení profesionálové na dluhovou problematiku vás kontaktují a začněte znovu žít beze strachu z dluhů a exekucí.

Odeslat tel.číslo

Program rozvoje finanční gramotnosti

Seriál o oddlužení, osobním bankrotu

 

Dluhy, sociální a existenční nejistota, osobní bankrot

Stát se dlužníkem je velice snadné.

Prakticky se jím stáváme v okamžiku, kdy si pořídíme jakékoli vybavení domácnosti na splátky nebo když si pořídíme bydlení na hypotéku nebo i v případě, kdy si půjčujeme na provoz domácnosti. Dlužníky se však stáváme i v méně patrných případech. Například, pokud naše spotřeba elektrické energie překročí hodnotu pravidelných měsíčních záloh.

Ať si to uvědomujeme či ne, každý z nás je tak či onak dlužníkem. Být dlužníkem je přirizenou a často i nezbytnou součástí dnešního života. Je však třeba si pozici dlužníka zodpovědně uvědomovat a plnit důsledně všechny povinnosti z ní vyplývající.

Pozici dlužníka nelze brát na lehkou váhu.

Všichni jsme někdy dlužili, dlužíme nebo budeme dlužit.
Za své problémy se nestyďte.
Rádi vám pomůžeme.

Osobní bankrot - stačí i málo

Stát se dlužníkem je velice snadné.

Např.opomenutá splátka, nevyzvednutý doporučený dopis a pod. Ztráta zaměstnání, rodinná tragédie, dlouhodobá a nákladná léčba člena rodiny či podobné události, které negativně a dlouhodobě ovlivní ekonomický vývoj rodiny, jsou často počátkem mnohem závažnějších problémů.

Ruku v ruce se snížením příjmů přichází neschopnost splácet závazky vůči věřitelům, které mnoho z dlužníků řeší dalšími úvěry v domnění či dokonce s přesvědčením, že po odeznění příčiny neuspokojivé situace snadno uhradí i tyto nové závazky.

V danou chvíli je toto řešení vnímáno jako jediné, pochopitelné a logické řešení situace. (Situace, kdy se člověk cítí jako v koutě a vidí jen nepřekonatelné bariéry zdí před sebou a není schopen se podívat za sebe.)

Opak však bývá pravdou.

Nesplácené úvěry jsou navyšovány penalizací. V horším, ne však neobvyklém, případě k ukončení úvěrové smlouvy s nemalou pokutou.

Špatná ekonomická situace často rozvrací rodinu i zevnitř. Hádky, výčitky. Ztráta rodinné pohody, kterou těžce nesou hlavně děti. Řešit negativní ekonomickou situaci dalším zadlužováním je však tím nejméně vhodným řešením. Každý další úvěr nese další zatížení úroky a vede k dalšímu finančnímu propadu.

A zde vzniká začarovaný kruh, ze kterého se lze jen těžko vymanit. Často v takové situaci chybí hlavně nezaujatý a pragmatický pohled na věc a tedy i možnost řešit problém vlastními silami.

Osobní bankrot - hlavně nezavírat oči

Být dlužníkem není problémem jen sociálně slabších nebo méně vzdělaných lidí.

Důležité však je si vzniklou situaci uvědomit a včas odhadnout, kdy se pro nás taková situace stává nezvladatelnou. V žádném případě nepomůže zavírat před problémy oči, nepřebírat doporučené zásilky s urgencemi a podobně. Problém nezmizí sám od sebe nebo tím, že jej ignorujeme. Jen oddálíme a zhoršíme jeho následky.

Být dlužníkem není nic, za co bychom se měli stydět.

Je třeba však problém neignorovat a požádat o pomoc někoho, kdo má s řešením podobných problémů zkušenosti a má hlavně pragmatický, nezaujatý a především odborný pohled na věc.

Nejste v tom sami!
Toto jsou příběhy některých našich klientů.
Osobní bankrot - nic není ztraceno, život jde dál.

Zpracování návrhu na povolení oddlužení je součástí unikátního projektu Program rozvoje finanční gramotnosti občanů ČR se zaměřením na zaměstnance a seniory.

Pan Jaroslav z Teplic bydlí se svojí matkou a pracuje na slušně placeném místě v místní fabrice.

Před dvěma lety přestal splácet své dluhy. Upomínky vyhazoval, s věřiteli nekomunikoval. Vždy si říkal, že zaplatí příště, nic se mu nemůže stát. Před půl rokem však byt jeho maminky, ve kterém bydlí navštívili exekutoři a pod hrozbou mobiliární exekuce požadovali okamžitou splátku 70.000,-Kč.

Pan Jaroslav si uvědomil chybu, kterou udělal a podíval se problému do očí, už kvůli své matce, kterou nátlak exekutorů psychicky ničil. Aby svou situaci zvládl, navštívil naši poradnu a zapojil se do Programu rozvoje finanční gramotnosti občanů ČR se zaměřením na zaměstnance a seniory. Za 48 hodin byl návrh na povolení oddlužení (osobní bankrot) u krajského soudu a zanedlouho byl schválen.

Dnes pan Jaroslav splácí a on i jeho maminka žijí normálním životem beze strachu z návštěvy exekutora.


Manželé Jiřina a Miroslav žili životem běžných občanů. Oba měli zaměstnání.

Bohužel pan Miroslav onemocněl rakovinou. Nemohl už dále pracovat, jeho stav nebyl dobrý. Aby paní Jiřina zajistila chod domácnosti začala čerpat úvěry, nechtěla manželovi přidělávat starosti a tak vše dělala bez jeho vědomí. Když se pan Miroslav začal uzdravovat, přišla další rána - nařízená dražba jejich bytu.

Paní Jiřina nás navštívila a zajímala se o oddlužení v rámci Programu rozvoje finanční gramotnosti občanů ČR se zaměřením na zaměstnance a seniory. Po podání námi zpracovaného insolvenčního návrhu byla dražba okamžitě odročena, pokuty a penalizace se zastavily.

Díky oddlužení, osobnímu bankrotu, dnes žijí Jiřina a Miroslav ve svém bytě, který nebyl vydražen a odvádějí pro ně přijatelné splátky. Podařilo se jim tak zvítězit nejen nad zákeřnou nemocí, ale i nad svými dluhy.

Nyní se ještě zapojili se do programu Domácí finanční poradce a žijí s garancí odborného vedení ve věcech finančních, FASST je pro ně spolehlivým partnerem, který nejen hlídá a v zárodku řeší finanční procesy jejich rodiny, ale především působí preventivně.


Manželé Antonín a Ludmila z východních Čech přestali zvládat svou situaci po pracovním úrazu pana Antonína, který je nyní v invalidním důchodu.

Příjem paní Ludmily nestačil na pokrytí životních nákladů. Navíc se oba manželé starali o nemocnou maminku pana Antonína, která byla zcela odkázána na jejich péči. Nařízená dražba na dům, ve kterém všichni žili, by pro ně byla likvidační.

Po urychleném zpracování jejich návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot) byla dražba zastavena. Díky argumentaci uvedené v návrhu soud i věřitelé zohlednili sociální charakter jejich problému a povolili oddlužení splátkovým kalendářem. S pokyny soudu po schválení oddlužení jsme Antonínovi a Ludmile pomohli v rámci programu Domácí finanční poradce, takže vše proběhlo hladce a bez zbytečných prodlev.


Paní Eva a pan Jaroslav ze severních Čech k nám přišli na doporučení naší spokojené klientky, jejich sousedky. Paní Eva a pan Jaroslav celý život pomáhali ostatním, svým dětem, sousedům.

Nyní však potřebovali pomoc sami.

Paní Eva vážně onemocněla, jejich dům, stojící v záplavové oblasti byl každý rok zatopen. Své závazky se však snažili plnit za každou cenu. Splátky platili, i když ne v plné výši, což však věřitelům nestačilo, navíc se exekutor rozhodl připravit paní Evu a pana Jaroslava o dům, o který se mnoho let starali. Kvůli záplavám přišli paní Eva a pan Jaroslav o značnou část dokumentace ke svým závazkům, díky naší péči v rámci Programu Domácí finanční poradce se nám však dokumentaci podařilo znovu získat a doručit ji soudu tak, aby byl jejich návrh na povolení oddlužení (osobní bankrot) kompletní.

Po zpracování jejich návrhu jim byl schválen splátkový kalendář, který zvládají, a tak už se nemusí děsit nepříjemných návštěv exekutorů.


Pan Richard z Prahy podniká jako OSVČ ve stavebnictví. Patří k menším podnikatelům, snaží se obstát v konkurenci ostatních už více než 10 let. Jeho práce je náročná a vyčerpávající. Denně se potýká se spoustou problémů a potíží, které musí trpělivě překonávat. Některé však jsou nad jeho síly a to byl i důvod proč se na nás obrátil a v rámci programu Firemní finanční poradce nás požádal o pomoc.

Stavebnictví je specifická podnikatelská činnost a stále ještě platí, že je do velké míry závislá na ročním období. Právě v zimním období, kdy příjmy pana Richarda byly minimální, bylo zapotřebí doplnit rozpočet domácnosti a protože rodina neměla rezervy a ke všemu se porouchala pračka, musel si tyto příjmy obstarat formou půjčky. To bylo v předchozím roce, rodinný rozpočet byl napjatý, atmosféra v rodině se zhoršovala. Rodina se dostala do vztahové krize, vše vyvrcholilo tím, že manželka od pana Richarda odešla, nechala mu na starosti dospívající dítě a všechny závazky a platební povinnosti. Pan Richard se ocitl v situaci, kdy jeho příjmy na vše nepostačovaly: nároky dospívající dcery, fungování domácnosti, platba finančních závazků a prostředky potřebné k dalšímu fungování firmy, to vše udržet pan Richard nedokázal, něco uhradil, něco přesunul na pozdější období, někde bohužel vznikl dluh. Dřel s cílem, vše poplatit, ale nedařilo se mu to, dostal se do dluhové pasti, vznikl dokonce dluh na sociálním i zdravotním pojištěním, propadl skepsi a beznaději, zjistil, že sám situaci nezvládne.

Když nás pan Richard kontaktoval, situace byla kritická, proto jsme jej již na následující den pozvali do naší kanceláře a celou situaci jsme společně podrobně probrali. Po analýze finanční situace jsme projednali možné varianty řešení, jejich silná a slabá místa a s ohledem na situaci klienta a jeho aktuální potřeby jsme dospěli k řešení ve dvou krocích. Za prvé je nutné vytvořit okamžitě podmínky pro zastavení propadu do dluhové pasti a finanční situaci pana Richarda stabilizovat a konsolidovat, za druhé a v kontextu prvého, je nezbytné vytvořit podporu pro podnikání pana Richarda, jeho stabilizaci a zabezpečení dalšího rozvoje. Pan Richard se rozhodl pro oddlužení – osobní bankrot a požádal nás o podporu v oblasti komunikace s obchodními partnery i klienty.

Zapojení do programu Firemní finanční poradce vedlo k zásadní změně situace pana Richarda. Jeho finanční situace má pevný rámec, osobní i firemní finance má pod kontrolou, je schopen aktivně rozhodovat o své budoucnosti a budoucnosti svých blízkých a plánovitě jí tvořit. Je plný odhodlání a má novou energii, kterou uplatňuje ve správě a fungování své domácnosti a rozvoji svého podnikání.

Pomohli jsme ostatním, pomůžeme i Vám!

Finanční gramotnost

Program rozvoje finanční gramotnosti občanů ČR se zaměřením na zaměstnance a seniory.

ČTĚTE

Novinky

Poslední příležitost k oddlužení snadno a rychle!

13.11.2016

Pozor! Novela insolvenčního zákona je před nabytím účinnosti. Oddlužit se již nebude tak jednoduché. Obratem nás kontaktujte!

Více »

Záloha na odměnu insolvenčního správce až 50.000,-Kč. Kdy se tak může stát?

16.10.2016

Podle § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, (insolvenční zákon, dále jen „IZ“) insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Více »
Kontakt

PhDr. Stanislav Třešňák

Sídlo: Široká 63
40340 Ústí nad Labem

Kancelář:
Mírové nám. 109/33
400 01 Ústí nad Labem
2. patro (budova, kde se nachází McDonald’s)


Mgr.Aleš Třešňák
Široká 63
40340 Ústí nad Labem